محیط ( دربرگیرنده )
تاریخ ارسال:1394/11/24 04:22:49 ب.ظ| تعداد بازدید:157

محیط به کسی اطلاق می‌شود که برتمام ممکنات ( یعنی موجودات) احاطه دارد....

صمد (بی نیاز)الله صمد
تاریخ ارسال:1394/11/24 03:58:43 ب.ظ| تعداد بازدید:175

این اسم فقط یک بار در قرآن آمده وتقلق آن منحصر به ذات اقدس الهی است امام باقرفرموده اند: صمد ، بزرگی است که بالاتر از وی...

احد ( یگانه – بی همتا )
تاریخ ارسال:1394/11/24 03:44:16 ب.ظ| تعداد بازدید:187

قل هو الله احد ترجمه : بگو ، او خدای یکتاست.

مالک (دارا)
تاریخ ارسال:1394/11/08 05:05:00 ب.ظ| تعداد بازدید:190

مالک به به دو معنی آمده یکی پادشاه و صاحب اختیار و دیگری مالک . « و هومالک المک و الملکوت » یعنی ذات مقدسی که حقیقتا مالک تمامی عوالم موجودات است و مالکیتهای دیگران برآفریده‌های او موقتی ، مجازی و عاریتی است

رب ( مربی – خالق )
تاریخ ارسال:1394/11/08 04:06:03 ب.ظ| تعداد بازدید:216

رب به معنی خالق مطلق یعنی خداست . پدر و استاد وغیره تربیت کننده هستند و تربیت آنان باید زیر نظر یک مربی بزرگ که مربی اوهم خداست قرار داشته باشد . خداوند در قرآن مجید می‌فرمایند:« هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب و الحکمته و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین»

12