مسئله ای دربارۀ خرید و فروش چک
تاریخ ارسال:1394/12/19 05:05:21 ب.ظ| تعداد بازدید:118

سؤال: خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه صورت دارد ؟ البته چکی که مثلاً مربوط به دوماه دیگری باشد.

مسأله ای دربارۀ خمس جهیزیه
تاریخ ارسال:1394/12/19 04:57:43 ب.ظ| تعداد بازدید:138

سؤال: پول یا اجناسی که والدین جهت جهیزیه به دختر کنار می‌گذارند،آیا خمس دارد ؟

زمان دقیق سن تکلیف
تاریخ ارسال:1394/11/22 11:51:59 ق.ظ| تعداد بازدید:192

زمان دقیق سن تکلیف در دختر و پسر...

مسئله ای دربارۀ گفتن لطیفه از نظر شرع
تاریخ ارسال:1394/11/21 11:15:20 ق.ظ| تعداد بازدید:167

سؤال: گفتن لطیفه‌های رایج در کشور که حالت تمسخر قشر،قوم یا مناطقی از مردم کشور را در برمیگیرد چه حکمی دارد؟ شنیدن آن چه حکمی دارد؟

12