عید سعید مبعث مبارک باد...

عید سعید مبعث مبارک باد...         
عید سعید مبعث مبارک باد...
گزارش جلسه

عید سعید مبعث مبارک باد...

امشب شب غار حرا از روز روشن‌تر شده/
امشب فضای مکه پر از جلوه‌ی کوثر شده/
امشب جهان رشک جنان، امشب زمین کوثر شده /

امشب امین وحی حق نازل به پیغمبر شده...
عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد...
«روابط عمومی هیئت مکتب عترت طه(ص)»

«آذربایجانی‌های مقیم تهران»


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.